Photo by MUTO TADASHI

KIMONO
武藤義 撮影
Photo by MUTO TADASHI